Publicaties 2014

Online vriendschappen: de relatie tussen online activiteiten en het welbevinden van dove en slechthorende jongeren
 

Veel is nog onbekend over de activiteiten van dove en slechthorende jongeren op het Internet, hoe de kwaliteit van hun online vriendschappen is en wat de relatie is met hun welbevinden. Om hier verandering in te brengen hebben Helen Blom en collega’s onderzoek uitgevoerd naar online en offline vriendschappen bij doven en slechthorenden in twee leeftijdsfases: de adolescentie en de jongvolwassenheid.