Welkom


De leerstoel ‘Perception and Action Problems’ bestaat sinds 1 januari 
2009 bij het Behavioural Science Institute (Learning & Plasticity) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Leerstoelhouder is Prof. Dr. Bert Steenbergen, die met zijn inaugurele rede getiteld ‘Beweging in Zicht’ zijn ambt heeft aanvaard. De missie van de onderzoeksgroep 'Beweging in Zicht' is het vergroten van kennis over lichamelijke en visuele beperkingen in relatie tot leren en gedrag en de mechanismen die hierbij een rol spelen. Dit doen we door onderzoek te doen bij kinderen en jongeren met en zonder beperkingen. Het onderzoek betreft zowel theoretische vragen als ook vragen uit de hulpverleningspraktijk, waarbij de opgedane kennis gedeeld wordt met deze praktijk om zo een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk.
(Lees meer