Masoud Salavati

Het ontwikkelen en toetsen van een interventieprogramma voor kinderen met Cerebrale Parese (CP) en Cerebrale Visuele Inperking (CVI)op het gebied van functionele vaardigheden en zelfverzorging

 

Kinderen met een visuele beperking hebben baat bij vroegtijdige herkenning, erkenning en behandeling van hun vragen. Hierdoor kunnen ze de vaardigheden passend bij hun niveau aanleren die hen in staat stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Dit uitgangspunt geldt in het bijzonder voor kinderen met een meervoudige beperking, omdat hun problemen complex zijn en niet gemakkelijk in kaart te brengen. Diagnostische – en behandelmogelijkheden schieten te kort.

De doelgroep bestaat uit kinderen met een bewegingsstoornis als gevolg van een congenitale schade aan de hersenen ofwel Cerebrale Parese (CP). Dit geeft aan dat een deel van de hersenen door een beschadiging niet of anders functioneert dan normaal. De hersenen hebben ook een functie bij het verwerken van visuele prikkels, waardoor sommige kinderen met CP ook moeite hebben met het waarnemen. Bij hen is sprake van cerebrale visuele inperking.

Kinderen met deze problemen komen op verschillende plaatsen in de revalidatiezorg terecht, bij Koninklijke Visio, Bartiméus of een revalidatie instelling voor kinderen met een lichamelijke beperking. De instroom is zo divers omdat bij een eerste contact nog niet duidelijk is wat er mis kan zijn is met dit jonge kind. Visio en Bartiméus kunnen ingeschakeld worden als consultant door andere revalidatiecentra via de geboden ambulant begeleiding.

Het directe doel is een interventie(behandel) programma te ontwikkelen en te onderzoeken waardoor begeleiders en ouders de genoemde groep kinderen in het dagelijks leven adequaat kunnen ondersteunen en stimuleren tot functionele vaardigheden en zelfverzorging.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een pilotstudie om het ontwikkelde interventieprogramma voor kinderen met CP en CVI te testen.