Eralt Boers

Meedoen met een motorische beperking: training en coaching op maat

 

Eralt richt zich binnen het programma “Meedoen met een motorische beperking: Training en coaching op maat” op de verspreiding en benutting van de kennis uit verschillende onderzoeken onder professionals en vrijwilligers die met kinderen met CP en DCD werken binnen de sport- en beweegcontext. Dat zal onder meer tot uiting komen in een gezamenlijk te ontwikkelen handboek, cursus en/of beleidsrichtlijnen en de implementatie hiervan. Er zal gecommuniceerd worden middels onder meer congresbijdragen, presentaties, publicaties en workshops. Ook zullen er contacten worden gelegd met mensen op sleutelposities binnen sportorganisaties zodat de kennis ook op beleidsmatig en strategisch niveau wordt ingevoerd en geborgd. Voor meer specifieke informatie over “Meedoen met een motorische beperking: Training en coaching op maat” kunt u bij hem terecht via het e-mailadres info@meedoenmetsport.nl

Voor meer informatie over het gehele project, zie “Meedoen met een motorische beperking: training en coaching op maat" of www.meedoenmetsport.nl.