Jessica Lust

De ontwikkeling van motorische planning en inbeelding bij kinderen met een Cerebrale Parese

 

Kinderen met een Cerebrale Parese (CP) hebben duidelijke motorische problemen. Hierdoor zijn reguliere revalidatiemethodes soms lastig toe te passen. Motorische inbeelding (MI) is het levendig inbeelden van een beweging, zonder dat er daadwerkelijk bewogen wordt. Uit wetenschappelijk onderzoek bij volwassenen is gebleken dat MI kan helpen bij het (her)leren van bewegingen. Een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van deze techniek voor kinderen met CP is kennis over de MI-vaardigheid van deze kinderen.  In dit onderzoek bestuderen we de ontwikkeling van MI-vaardigheid en motoriek bij kinderen met CP tussen de 5 en 10 jaar oud. Allereerst willen we achterhalen vanaf welke leeftijd deze kinderen zich een beweging levendig kunnen voorstellen, zonder de beweging zelf te maken. Ten tweede richten we ons op de vraag of MI is gerelateerd aan de bewegingen zelf en hoe dit zich over de jaren ontwikkelt. De resultaten hiervan kunnen worden gebruikt om te bepalen of en vanaf welke leeftijd het ook in deze groep kinderen mogelijk is om bewegingen te verbeteren door middel van training via MI.

 

Observationeel leren bij kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD)

 

DCD komt bij 5 tot 10% van de schoolgaande kinderen voor. Kinderen met DCD hebben verschillende motorische problemen die leiden tot problemen met allerlei dagelijkse activiteiten zoals aankleden, veters strikken, brood smeren en fietsen. Verder kunnen de motorische problemen ook leiden tot moeilijkheden met het leren schrijven op school.  Wij willen onderzoeken wat hier de oorzaak van kan zijn. Recent is uit wetenschappelijke onderzoek naar voren gekomen dat kinderen met DCD mogelijk moeite hebben met het maken van een accurate representatie van een beweging. Dit is belangrijk tijdens het leren van een beweging door middel van observatie, zoals bijvoorbeeld op school. Door middel van ons onderzoek proberen we meer inzicht te krijgen in wat er in de hersenen van kinderen met bewegingsproblemen gebeurt tijdens het leren van een beweging.

Voor dit onderzoek zijn wij nog op zoek naar kinderen van 9-12 jaar oud zonder of met (een verdenking op) DCD die mee willen doen. Voor meer informatie over deelname en opgave klik hier.