Publicaties 2017

Nieuwe inzichten in de motorische problemen bij DCD en mogelijkheden voor training


Kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD) ervaren motorische problemen tijdens het uitvoeren van vele activiteiten. Deze kinderen hebben problemen met de coördinatie van zowel de fijnemotoriek (bijv. schrijven, veters strikken) als de grove motoriek (bijv. een bal gooien, hinkelen). Deze motorische problemen hebben invloed op het dagelijks functioneren van deze kinderen en op hun schoolprestaties. Uit recente studies komt naar voren dat problemenmet het voorspellen van de uitkomst van een geïnitieerde beweging een mogelijk belangrijke bijdrage levert aan de motorische problemen bij DCD. Deze studies hebben zowel motorische inbeelding als motorische planning onder de loep genomen. In dit artikel bespreken we drie vragen: 1) Welk bewijs is er dat kinderen met DCD moeite hebben met het voorspellen van de uitkomst van een beweging? 2) Hoe verandert deze vaardigheid om motorisch in te beelden en te plannen in de loop van de tijd bij kinderen met DCD? 3) Is het motorische inbeeldingsvermogen te trainen bij kinderen met DCD en heeft dat effect op het motorisch functioneren?