Lezingen en congressen 2019

Lezingen en congressen 2019


Steenbergen, B. Informatieverwerking in kinderen met DCD. Keynote op de ‘Meet and Greet’ dag van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking, 2 november.

Gordon, A.M., Steenbergen, B., & Wilson, P. (2019). DCD & CP. Symosium voor 11congressen. Veenendaal, 28 mei. Zie: https://www.11congressen.nl/dcd-cp/

Steenbergen, B. & van der Burg, J. (2019). Stimuleren van motorisch leren bij kinderen met bewegingsstoornissen. Lezing op congres 'Puur Pedagogiek: Pedagogische Allianties. Samen op weg naar maatwerk', NVO. Ede, 29 maart. 

Steenbergen, B. (2019). Sports participation over the lifespan: Multidisciplinary approaches to research. Invited lecture on the 2019 Special Seminar Program at the School of Behavioural and Health Sciences, ACU. Melbourne, Australia, March 14.

Steenbergen, B. (2019). Motor control/planning difficulties in Children who have Cerebral Palsy. Keynote on the symposium ‘Cerebral Palsy: Associated Difficulties’ of the British Association of Bobath Trained Therapists. Derby, January 26.