Nieuws

Nieuwe website Active Living 


Voor het interfacultaire thema Sport and Excercise dat in 2018 is gestart hebben we een website ontwikkeld met nieuws en updates: www.ru.nl/activeliving. Hierop valt onder andere meer te lezen over de recent ontvangen subsidie van 1,7 miljoen euro voor ons project TR(ansitions) I(nto) A(ctive) L(iving) vanuit de Nationale Wetenschaps Agenda.