Nieuws

Bert Steenbergen ontvangt NWO- subsidie voor onderzoek naar actieve leefstijl tijdens levenstransities


In het kader van het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is een subsidie toegekend aan het voorstel TRansition Into Active Living (TRIAL), ingediend door prof. dr. Bert Steenbergen (BSI). Het voorstel is gehonoreerd met een bedrag van 1,7 miljoen euro. Het doel van het onderzoek is om mensen blijvend fysiek actief te houden tijdens belangrijke transities in het leven.

De Nederlandse samenleving, van jong tot oud, wordt lichamelijk steeds inactiever. In dit interdisciplinaire onderzoeksproject wordt onder andere het sociale netwerk van het individu aangegrepen om blijvend actief gedrag te bewerkstelligen tijdens belangrijke levenstransities. Hierbij ligt de focus op de overgang van basis naar voortgezet onderwijs, van opleiding naar werk en bij de geboorte van het eerste kind. Binnen het project worden instrumenten ontwikkeld waarmee professionals mensen kunnen stimuleren om actief te worden en te blijven.

Het onderzoek heeft een uniek interdisciplinair karakter, waarbij pedagogiek, sociologie, psychologie en datawetenschap worden gecombineerd. Deze aanpak is essentieel, omdat is gebleken dat bestaande benaderingen, die voornamelijk monodisciplinair zijn, niet succesvol hebben bijgedragen aan een duurzame, actieve levensstijl.